Затварянето на тераси и балкони с безпрофилни системи набира все по-голяма популярност у нас. Остъклявайки терасата си, Вие защитавате растенията и вещите, които съхранявате там, без това да нарушава цялостната визия на фасадата на сградата, тъй като няма вертикални рамки на стъклата. Системата CLAROFLEX® е подходяща за нови и съществуващи тераси, тъй като има възможност да компенсира налични несъвършенства.