Металните конструкции намират широко приложение в съвременния живот под формата на производствени съоръжения, халета, складове, навеси и др. Поради естеството на този тип конструкции, монтажът се извършва в кратки срокове, което ги прави значително по-приложими спрямо монолитното строителство. Чрез металните конструкции се постигат големи подпорни разстояния и светла височина, което при друг тип конструкции оскъпява целия процес многократно.

SG Construction извършва производство, доставка и монтаж на метални конструкции и изделия от черна или неръждаема стомана, както по собствен проект, така и по проект на клиента. Планирането на целия производствен процес предварително е сред най-важните ни задачи, тъй като това ограничава непредвидените разходи и намалява крайната цена на продукта. Произвежданите от нас конструкции са съобразени с всички действащи норми и изисквания.